CHỌN DANH MỤC SẢN PHẨM

Hồ Chí Minh Chọn thành phố

HotLine : 0937.555.063         

(Giao Sản Phẩm)
Giảm
25%
ĐÈN PHA LED BVP161 70W 220-240V WB PHILIPS
1.875.000 VNĐ
Giá gốc: 2.500.000 VNĐ
Tiết kiệm 625.000
Số người đã mua 4586
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
25%
ĐÈN PHA LED BVP161 50W WB PHILIPS
1.430.000 VNĐ
Giá gốc: 1.910.000 VNĐ
Tiết kiệm 480.000
Số người đã mua 3568
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
25%
ĐÈN LED DOWNLIGHT DN027B 15W PHILIPS
222.000 VNĐ
Giá gốc: 296.000 VNĐ
Tiết kiệm 74.000
Số người đã mua 15789
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
42%
ĐÈN LED DOWNLIGHT DN027B 7W PHILIPS
115.000 VNĐ
Giá gốc: 199.000 VNĐ
Tiết kiệm 84.000
Số người đã mua 56728
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
41%
ĐÈN LED DOWNLIGHT DN027B 11W PHILIPS
149.200 VNĐ
Giá gốc: 254.000 VNĐ
Tiết kiệm 104.800
Số người đã mua 8965
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
30%
Đèn LED TUBE MPE MLT-110T / MLT110V
151.100 VNĐ
Giá gốc: 215.000 VNĐ
Tiết kiệm 63.900
Số người đã mua 8520
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
30%
Đèn LED bulb trụ MPE LB-30T/LB-30V
137.000 VNĐ
Giá gốc: 195.000 VNĐ
Tiết kiệm 58.000
Số người đã mua 36542
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
30%
Đèn LED bulb trụ MPE LB-20T/LB-20V
107.800 VNĐ
Giá gốc: 154.000 VNĐ
Tiết kiệm 46.200
Số người đã mua 8975
Thời gian còn lại
(Giao Voucher)
Giảm
30%
Đèn LED nhà xưởng MPE HBL-150T
4.463.200 VNĐ
Giá gốc: 6.376.000 VNĐ
Tiết kiệm 1.912.800
Số người đã mua 8960
Thời gian còn lại
1