CHỌN DANH MỤC SẢN PHẨM

Hồ Chí Minh Chọn thành phố

HotLine : 0937.555063 - 0967.436269         

(Giao Sản Phẩm)
Giảm
22%
Đèn tuýp led philips 16W
86.000 VNĐ
Giá gốc: 110.000 VNĐ
Tiết kiệm 24.000
Số người đã mua 34674
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
60%
đèn led âm trần siêu mỏng
48.000 VNĐ
Giá gốc: 120.000 VNĐ
Tiết kiệm 72.000
Số người đã mua 45743
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
40%
Đèn LED bulb trụ vàng imax 30W
93.600 VNĐ
Giá gốc: 156.000 VNĐ
Tiết kiệm 62.400
Số người đã mua 76985
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
40%
Đèn LED bulb trụ vàng imax 20w
67.200 VNĐ
Giá gốc: 112.000 VNĐ
Tiết kiệm 44.800
Số người đã mua 369865
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
40%
Đèn LED bulb trụ vàng imax 5W
30.600 VNĐ
Giá gốc: 51.000 VNĐ
Tiết kiệm 20.400
Số người đã mua 68620
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
40%
Đèn LED bulb trụ vàng imax 10W
39.600 VNĐ
Giá gốc: 66.000 VNĐ
Tiết kiệm 26.400
Số người đã mua 65890
Thời gian còn lại
(Giao Voucher)
Giảm
39%
Máng đèn led tuýp T8 1m2 IMAX
20.000 VNĐ
Giá gốc: 33.000 VNĐ
Tiết kiệm 13.000
Số người đã mua 36589
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
40%
Đèn LED bulb tru imax 30W
70.800 VNĐ
Giá gốc: 118.000 VNĐ
Tiết kiệm 47.200
Số người đã mua 12568
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
30%
Đèn LED tube MPE MLT-120T / MLT120V
191.200 VNĐ
Giá gốc: 272.000 VNĐ
Tiết kiệm 80.800
Số người đã mua 8957
Thời gian còn lại
1