CHỌN DANH MỤC SẢN PHẨM

Hồ Chí Minh Chọn thành phố

HotLine : 0937.555063 - 0967.436269         

(Giao Sản Phẩm)
Giảm
40%
Đèn LED bulb trụ vàng imax 5W
30.600 VNĐ
Giá gốc: 51.000 VNĐ
Tiết kiệm 20.400
Số người đã mua 68620
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
40%
Đèn LED bulb trụ vàng imax 10W
39.600 VNĐ
Giá gốc: 66.000 VNĐ
Tiết kiệm 26.400
Số người đã mua 65890
Thời gian còn lại
(Giao Voucher)
Giảm
39%
Máng đèn led tuýp T8 1m2 IMAX
20.000 VNĐ
Giá gốc: 33.000 VNĐ
Tiết kiệm 13.000
Số người đã mua 36589
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
40%
Đèn LED bulb tru imax 30W
70.800 VNĐ
Giá gốc: 118.000 VNĐ
Tiết kiệm 47.200
Số người đã mua 12568
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
30%
Đèn LED tube MPE MLT-120T / MLT120V
191.200 VNĐ
Giá gốc: 272.000 VNĐ
Tiết kiệm 80.800
Số người đã mua 8957
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
30%
Đèn LED TUBE MPE MLT-110T / MLT110V
151.100 VNĐ
Giá gốc: 215.000 VNĐ
Tiết kiệm 63.900
Số người đã mua 8520
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
30%
Đèn LED bulb trụ MPE LB-30T/LB-30V
137.000 VNĐ
Giá gốc: 195.000 VNĐ
Tiết kiệm 58.000
Số người đã mua 36542
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
30%
Đèn LED bulb trụ MPE LB-20T/LB-20V
107.800 VNĐ
Giá gốc: 154.000 VNĐ
Tiết kiệm 46.200
Số người đã mua 8975
Thời gian còn lại
(Giao Voucher)
Giảm
30%
Đèn LED nhà xưởng MPE HBL-150T
4.463.200 VNĐ
Giá gốc: 6.376.000 VNĐ
Tiết kiệm 1.912.800
Số người đã mua 8960
Thời gian còn lại
1