CHỌN DANH MỤC SẢN PHẨM

Hồ Chí Minh Chọn thành phố

HotLine : 0937.555063 - 0967.436269         

(Giao Sản Phẩm)
Giảm
30%
Đèn LED nhà xưởng MPE HBS-60T
599.900 VNĐ
Giá gốc: 857.000 VNĐ
Tiết kiệm 257.100
Số người đã mua 568
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
30%
máng đèn LED MPE MATL-210T / MATL-210V
578.000 VNĐ
Giá gốc: 826.000 VNĐ
Tiết kiệm 248.000
Số người đã mua 3568
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
22%
Đèn LED âm trần
98.000 VNĐ
Giá gốc: 125.000 VNĐ
Tiết kiệm 27.000
Số người đã mua 3652
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
30%
Đèn LED pha 50W MPE
646.000 VNĐ
Giá gốc: 920.000 VNĐ
Tiết kiệm 274.000
Số người đã mua 2356
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
24%
Đèn LED pha 20W MPE
365.000 VNĐ
Giá gốc: 483.000 VNĐ
Tiết kiệm 118.000
Số người đã mua 7861
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
31%
Đèn LED pha 10W MPE
196.000 VNĐ
Giá gốc: 282.000 VNĐ
Tiết kiệm 86.000
Số người đã mua 653
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
20%
Đèn LED MPE 6W
135.000 VNĐ
Giá gốc: 169.000 VNĐ
Tiết kiệm 34.000
Số người đã mua 9689
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
25%
đèn LED MPE 9W
164.000 VNĐ
Giá gốc: 219.000 VNĐ
Tiết kiệm 55.000
Số người đã mua 5634
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
31%
đèn led bulb 20W MPE
107.000 VNĐ
Giá gốc: 154.000 VNĐ
Tiết kiệm 47.000
Số người đã mua 1635
Thời gian còn lại
1