CHỌN DANH MỤC SẢN PHẨM

Hồ Chí Minh Chọn thành phố

HotLine : 0937.555.063         

(Giao Sản Phẩm)
Đèn LED PANEL Việt Vương VP36 - 30W

1.590.400 VNĐ

Giá gốc: 1.988.000 VNĐ
Tiết kiệm 20%
Số người đã mua 269
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
15%
Đèn LED PANEL Việt Vương VP66 - 50W
3.215.550 VNĐ
Giá gốc: 3.783.000 VNĐ
Tiết kiệm 567.450
Số người đã mua 142
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
15%
Đèn LED PANEL Việt Vương VP312 - 60W
3.215.550 VNĐ
Giá gốc: 3.783.000 VNĐ
Tiết kiệm 567.450
Số người đã mua 143
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
25%
Đèn LED Nến (LED CANDLE) Việt Vương VC-3W/C
101.000 VNĐ
Giá gốc: 135.000 VNĐ
Tiết kiệm 34.000
Số người đã mua 321
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
25%
Đèn LED Nến (LED CANDLE) Việt Vương VC-1W
69.000 VNĐ
Giá gốc: 92.000 VNĐ
Tiết kiệm 23.000
Số người đã mua 324
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
25%
Đèn bàn LED Việt Vương VLT1N-5W/C
761.000 VNĐ
Giá gốc: 1.020.000 VNĐ
Tiết kiệm 259.000
Số người đã mua 532
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
18%
Đèn Led đọc sách cao cấp VRL - 1 W/C
288.000 VNĐ
Giá gốc: 350.000 VNĐ
Tiết kiệm 62.000
Số người đã mua 429
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
25%
Đèn LED Tuýp T8 Việt Vương VT8 - 11W/C (0.6 mét)
279.750 VNĐ
Giá gốc: 373.000 VNĐ
Tiết kiệm 93.250
Số người đã mua 327
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
20%
Đèn LED Tuýp T5 Việt Vương VT5 - 11W/C (0.6 mét)
294.560 VNĐ
Giá gốc: 368.200 VNĐ
Tiết kiệm 73.640
Số người đã mua 175
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
25%
Đèn LED Tuýp T8 Việt Vương VT8 - 22W/C (1.2 mét)
497.000 VNĐ
Giá gốc: 663.000 VNĐ
Tiết kiệm 166.000
Số người đã mua 142
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
15%
Đèn LED Tuýp T5 Việt Vương VT5 - 22W/C (1.2 mét)
545.700 VNĐ
Giá gốc: 642.000 VNĐ
Tiết kiệm 96.300
Số người đã mua 216
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
20%
Đèn LED Buld Việt Vương VB - 4W/C
95.200 VNĐ
Giá gốc: 119.000 VNĐ
Tiết kiệm 23.800
Số người đã mua 432
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
20%
Đèn LED Buld Việt Vương VB - 7W/C
158.880 VNĐ
Giá gốc: 198.600 VNĐ
Tiết kiệm 39.720
Số người đã mua 436
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
8%
Đèn Led Pha - Hắt Việt Vương VF-10 W/C
722.085 VNĐ
Giá gốc: 784.875 VNĐ
Tiết kiệm 62.790
Số người đã mua 132
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
8%
Đèn Led Pha - Hắt Việt Vương VF-20 W/C
1.360.248 VNĐ
Giá gốc: 1.478.531 VNĐ
Tiết kiệm 118.283
Số người đã mua 343
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
8%
Đèn Led Pha - Hắt Việt Vương VF-30 W/C
1.755.705 VNĐ
Giá gốc: 1.908.375 VNĐ
Tiết kiệm 152.670
Số người đã mua 175
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
8%
Đèn Led Pha - Hắt Việt Vương VF-50 W/C
3.103.878 VNĐ
Giá gốc: 3.373.781 VNĐ
Tiết kiệm 269.903
Số người đã mua 148
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
8%
Đèn Led Pha - Hắt Việt Vương VF-100 W/C
6.880.335 VNĐ
Giá gốc: 7.478.625 VNĐ
Tiết kiệm 598.290
Số người đã mua 124
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
8%
Đèn Led Pha - Hắt Việt Vương VF-80 W/C
6.478.840 VNĐ
Giá gốc: 7.042.218 VNĐ
Tiết kiệm 563.378
Số người đã mua 213
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
18%
Led Downlight Việt Vương VDL 1 - 3W
187.780 VNĐ
Giá gốc: 229.000 VNĐ
Tiết kiệm 41.220
Số người đã mua 321
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
13%
Led Downlight Việt Vương VDL 1 - 5W
318.100 VNĐ
Giá gốc: 366.000 VNĐ
Tiết kiệm 47.900
Số người đã mua 143
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
13%
Led Downlight Việt Vương VDL 1 - 7W
355.650 VNĐ
Giá gốc: 409.000 VNĐ
Tiết kiệm 53.350
Số người đã mua 512
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
15%
Led Downlight Việt Vương VDL 2 - 3W
182.750 VNĐ
Giá gốc: 215.000 VNĐ
Tiết kiệm 32.250
Số người đã mua 438
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
13%
Led Downlight Việt Vương VDL 2 - 5W
302.760 VNĐ
Giá gốc: 348.000 VNĐ
Tiết kiệm 45.240
Số người đã mua 422
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
13%
Led Downlight Việt Vương VDL 2 - 7W
334.950 VNĐ
Giá gốc: 385.000 VNĐ
Tiết kiệm 50.050
Số người đã mua 439
Thời gian còn lại
1