CHỌN DANH MỤC SẢN PHẨM

Hồ Chí Minh Chọn thành phố

HotLine : 0937.555063 - 0967.436269         

(Giao Sản Phẩm)
Đèn LED Tuýp T5 Việt Vương VT5 - 11W/C (0.6 mét)

294.560 VNĐ

Giá gốc: 368.200 VNĐ
Tiết kiệm 20%
Số người đã mua 175
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
25%
Đèn LED Tuýp T8 Việt Vương VT8 - 22W/C (1.2 mét)
497.000 VNĐ
Giá gốc: 663.000 VNĐ
Tiết kiệm 166.000
Số người đã mua 142
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
15%
Đèn LED Tuýp T5 Việt Vương VT5 - 22W/C (1.2 mét)
545.700 VNĐ
Giá gốc: 642.000 VNĐ
Tiết kiệm 96.300
Số người đã mua 216
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
20%
Đèn LED Buld Việt Vương VB - 4W/C
95.200 VNĐ
Giá gốc: 119.000 VNĐ
Tiết kiệm 23.800
Số người đã mua 432
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
20%
Đèn LED Buld Việt Vương VB - 7W/C
158.880 VNĐ
Giá gốc: 198.600 VNĐ
Tiết kiệm 39.720
Số người đã mua 436
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
8%
Đèn Led Pha - Hắt Việt Vương VF-10 W/C
722.085 VNĐ
Giá gốc: 784.875 VNĐ
Tiết kiệm 62.790
Số người đã mua 132
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
8%
Đèn Led Pha - Hắt Việt Vương VF-20 W/C
1.360.248 VNĐ
Giá gốc: 1.478.531 VNĐ
Tiết kiệm 118.283
Số người đã mua 343
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
8%
Đèn Led Pha - Hắt Việt Vương VF-30 W/C
1.755.705 VNĐ
Giá gốc: 1.908.375 VNĐ
Tiết kiệm 152.670
Số người đã mua 175
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
8%
Đèn Led Pha - Hắt Việt Vương VF-50 W/C
3.103.878 VNĐ
Giá gốc: 3.373.781 VNĐ
Tiết kiệm 269.903
Số người đã mua 148
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
8%
Đèn Led Pha - Hắt Việt Vương VF-100 W/C
6.880.335 VNĐ
Giá gốc: 7.478.625 VNĐ
Tiết kiệm 598.290
Số người đã mua 124
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
8%
Đèn Led Pha - Hắt Việt Vương VF-80 W/C
6.478.840 VNĐ
Giá gốc: 7.042.218 VNĐ
Tiết kiệm 563.378
Số người đã mua 213
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
8%
Đèn Led Pha - Hắt Việt Vương VF-150W/C
7.303.563 VNĐ
Giá gốc: 7.938.656 VNĐ
Tiết kiệm 635.093
Số người đã mua 432
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
18%
Led Downlight Việt Vương VDL 1 - 3W
187.780 VNĐ
Giá gốc: 229.000 VNĐ
Tiết kiệm 41.220
Số người đã mua 321
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
13%
Led Downlight Việt Vương VDL 1 - 5W
318.100 VNĐ
Giá gốc: 366.000 VNĐ
Tiết kiệm 47.900
Số người đã mua 143
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
13%
Led Downlight Việt Vương VDL 1 - 7W
355.650 VNĐ
Giá gốc: 409.000 VNĐ
Tiết kiệm 53.350
Số người đã mua 512
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
15%
Led Downlight Việt Vương VDL 2 - 3W
182.750 VNĐ
Giá gốc: 215.000 VNĐ
Tiết kiệm 32.250
Số người đã mua 438
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
13%
Led Downlight Việt Vương VDL 2 - 5W
302.760 VNĐ
Giá gốc: 348.000 VNĐ
Tiết kiệm 45.240
Số người đã mua 422
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
13%
Led Downlight Việt Vương VDL 2 - 7W
334.950 VNĐ
Giá gốc: 385.000 VNĐ
Tiết kiệm 50.050
Số người đã mua 439
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
25%
Led Downlight Việt Vương VDL 2 - 9W
465.000 VNĐ
Giá gốc: 620.000 VNĐ
Tiết kiệm 155.000
Số người đã mua 325
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
15%
Led Downlight Việt Vương VDL 1 - 9W
549.100 VNĐ
Giá gốc: 646.000 VNĐ
Tiết kiệm 96.900
Số người đã mua 132
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
15%
Led Downlight Việt Vương VDL 3 - 12W
646.000 VNĐ
Giá gốc: 760.000 VNĐ
Tiết kiệm 114.000
Số người đã mua 70
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
8%
Đèn LED High Bay Việt Vương VHB - 80W
2.413.160 VNĐ
Giá gốc: 2.623.000 VNĐ
Tiết kiệm 209.840
Số người đã mua 59
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
8%
Đèn LED High Bay Việt Vương VHB - 100W
5.735.625 VNĐ
Giá gốc: 6.234.375 VNĐ
Tiết kiệm 498.750
Số người đã mua 55
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
8%
Đèn LED High Bay Việt Vương VHB - 150W
9.901.500 VNĐ
Giá gốc: 10.762.500 VNĐ
Tiết kiệm 861.000
Số người đã mua 147
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
43%
[Quà biếu Tết] Yến tinh chế Khánh Hòa mẫu hộp quà tặng 3g-011G
1.000.000 VNĐ
Giá gốc: 1.750.000 VNĐ
Tiết kiệm 750.000
Số người đã mua 44
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
1