CHỌN DANH MỤC SẢN PHẨM

Hồ Chí Minh Chọn thành phố

HotLine : 0937.555.063         

(Giao Sản Phẩm)
Led Downlight Việt Vương VDL 1 - 9W

549.100 VNĐ

Giá gốc: 646.000 VNĐ
Tiết kiệm 15%
Số người đã mua 132
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
15%
Led Downlight Việt Vương VDL 3 - 12W
646.000 VNĐ
Giá gốc: 760.000 VNĐ
Tiết kiệm 114.000
Số người đã mua 70
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
8%
Đèn LED High Bay Việt Vương VHB - 80W
2.413.160 VNĐ
Giá gốc: 2.623.000 VNĐ
Tiết kiệm 209.840
Số người đã mua 59
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
8%
Đèn LED High Bay Việt Vương VHB - 100W
5.735.625 VNĐ
Giá gốc: 6.234.375 VNĐ
Tiết kiệm 498.750
Số người đã mua 55
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
8%
Đèn LED High Bay Việt Vương VHB - 150W
9.901.500 VNĐ
Giá gốc: 10.762.500 VNĐ
Tiết kiệm 861.000
Số người đã mua 147
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
43%
[Quà biếu Tết] Yến tinh chế Khánh Hòa mẫu hộp quà tặng 3g-011G
1.000.000 VNĐ
Giá gốc: 1.750.000 VNĐ
Tiết kiệm 750.000
Số người đã mua 44
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
1