CHỌN DANH MỤC SẢN PHẨM

Hồ Chí Minh Chọn thành phố

HotLine : 0937.555.063         

(Giao Voucher)
ĐÈN LED ÂM TRẦN AFC 668 LED 9W

153.000 VNĐ

Giá gốc: 255.000 VNĐ
Tiết kiệm 40%
Số người đã mua 4006
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
25%
ĐÈN PHA LED BVP161 70W 220-240V WB PHILIPS
1.875.000 VNĐ
Giá gốc: 2.500.000 VNĐ
Tiết kiệm 625.000
Số người đã mua 4586
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
25%
ĐÈN PHA LED BVP161 50W WB PHILIPS
1.430.000 VNĐ
Giá gốc: 1.910.000 VNĐ
Tiết kiệm 480.000
Số người đã mua 3568
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
25%
ĐÈN LED DOWNLIGHT DN027B 15W PHILIPS
222.000 VNĐ
Giá gốc: 296.000 VNĐ
Tiết kiệm 74.000
Số người đã mua 15789
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
42%
ĐÈN LED DOWNLIGHT DN027B 7W PHILIPS
115.000 VNĐ
Giá gốc: 199.000 VNĐ
Tiết kiệm 84.000
Số người đã mua 56728
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
41%
ĐÈN LED DOWNLIGHT DN027B 11W PHILIPS
149.200 VNĐ
Giá gốc: 254.000 VNĐ
Tiết kiệm 104.800
Số người đã mua 8965
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
0%
Đèn led âm trần Philips 44081
0 VNĐ
Giá gốc: 0 VNĐ
Tiết kiệm 0
Số người đã mua 256
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
21%
Quạt trần Panasonic F-56XPG - Panasonic
2.736.900 VNĐ
Giá gốc: 3.450.000 VNĐ
Tiết kiệm 713.100
Số người đã mua 8953
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
20%
QUẠT TRẦN PANASONIC F 56MPG GO
2.488.000 VNĐ
Giá gốc: 3.110.000 VNĐ
Tiết kiệm 622.000
Số người đã mua 8964
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Voucher)
Giảm
20%
Đèn LED âm trần vuông 10W PANASONIC ADL12R103/ ADL12R107
208.000 VNĐ
Giá gốc: 260.000 VNĐ
Tiết kiệm 52.000
Số người đã mua 87000
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
25%
Đèn Led downlight one core Panasonic HH-LD40701K19
620.000 VNĐ
Giá gốc: 825.000 VNĐ
Tiết kiệm 205.000
Số người đã mua 9853
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
20%
ĐÈN LED ÂM TRẦN VUÔNG – 59514 PHILIPS 12W
226.080 VNĐ
Giá gốc: 282.600 VNĐ
Tiết kiệm 56.520
Số người đã mua 7630
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
20%
Đèn Downlight Âm Trần Philips DN024B 11W
159.000 VNĐ
Giá gốc: 199.000 VNĐ
Tiết kiệm 40.000
Số người đã mua 7860
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
22%
Đèn tuýp led philips 16W
86.000 VNĐ
Giá gốc: 110.000 VNĐ
Tiết kiệm 24.000
Số người đã mua 34674
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
60%
đèn led âm trần siêu mỏng
48.000 VNĐ
Giá gốc: 120.000 VNĐ
Tiết kiệm 72.000
Số người đã mua 45743
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
40%
Đèn LED bulb trụ vàng imax 30W
93.600 VNĐ
Giá gốc: 156.000 VNĐ
Tiết kiệm 62.400
Số người đã mua 76985
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
40%
Đèn LED bulb trụ vàng imax 20w
67.200 VNĐ
Giá gốc: 112.000 VNĐ
Tiết kiệm 44.800
Số người đã mua 369865
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
40%
Đèn LED bulb trụ vàng imax 5W
30.600 VNĐ
Giá gốc: 51.000 VNĐ
Tiết kiệm 20.400
Số người đã mua 68620
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
40%
Đèn LED bulb trụ vàng imax 10W
39.600 VNĐ
Giá gốc: 66.000 VNĐ
Tiết kiệm 26.400
Số người đã mua 65890
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Voucher)
Giảm
39%
Máng đèn led tuýp T8 1m2 IMAX
20.000 VNĐ
Giá gốc: 33.000 VNĐ
Tiết kiệm 13.000
Số người đã mua 36589
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
40%
Đèn LED bulb tru imax 30W
70.800 VNĐ
Giá gốc: 118.000 VNĐ
Tiết kiệm 47.200
Số người đã mua 12568
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
30%
Đèn LED tube MPE MLT-120T / MLT120V
191.200 VNĐ
Giá gốc: 272.000 VNĐ
Tiết kiệm 80.800
Số người đã mua 8957
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
30%
Đèn LED TUBE MPE MLT-110T / MLT110V
151.100 VNĐ
Giá gốc: 215.000 VNĐ
Tiết kiệm 63.900
Số người đã mua 8520
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
30%
Đèn LED bulb trụ MPE LB-30T/LB-30V
137.000 VNĐ
Giá gốc: 195.000 VNĐ
Tiết kiệm 58.000
Số người đã mua 36542
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
30%
Đèn LED bulb trụ MPE LB-20T/LB-20V
107.800 VNĐ
Giá gốc: 154.000 VNĐ
Tiết kiệm 46.200
Số người đã mua 8975
Thời gian còn lại
1