CHỌN DANH MỤC SẢN PHẨM

Hồ Chí Minh Chọn thành phố

HotLine : 0937.555.063         

(Giao Voucher)
Đèn LED nhà xưởng MPE HBL-150T

4.463.200 VNĐ

Giá gốc: 6.376.000 VNĐ
Tiết kiệm 30%
Số người đã mua 8960
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
30%
Đèn LED nhà xưởng MPE HBS-80T
656.600 VNĐ
Giá gốc: 938.000 VNĐ
Tiết kiệm 281.400
Số người đã mua 8690
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
30%
Đèn LED nhà xưởng MPE HBS-60T
599.900 VNĐ
Giá gốc: 857.000 VNĐ
Tiết kiệm 257.100
Số người đã mua 568
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
30%
máng đèn LED MPE MATL-210T / MATL-210V
578.000 VNĐ
Giá gốc: 826.000 VNĐ
Tiết kiệm 248.000
Số người đã mua 3568
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
22%
Đèn LED âm trần
98.000 VNĐ
Giá gốc: 125.000 VNĐ
Tiết kiệm 27.000
Số người đã mua 3652
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
30%
Đèn LED pha 50W MPE
646.000 VNĐ
Giá gốc: 920.000 VNĐ
Tiết kiệm 274.000
Số người đã mua 2356
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
24%
Đèn LED pha 20W MPE
365.000 VNĐ
Giá gốc: 483.000 VNĐ
Tiết kiệm 118.000
Số người đã mua 7861
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
31%
Đèn LED pha 10W MPE
196.000 VNĐ
Giá gốc: 282.000 VNĐ
Tiết kiệm 86.000
Số người đã mua 653
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
40%
Đèn LED MPE 6W
101.400 VNĐ
Giá gốc: 169.000 VNĐ
Tiết kiệm 67.600
Số người đã mua 9689
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
40%
đèn LED MPE 9W
131.400 VNĐ
Giá gốc: 219.000 VNĐ
Tiết kiệm 87.600
Số người đã mua 5634
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
31%
đèn led bulb 20W MPE
107.000 VNĐ
Giá gốc: 154.000 VNĐ
Tiết kiệm 47.000
Số người đã mua 1635
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
40%
Đèn LED bulb trụ 5W - IMAX
23.400 VNĐ
Giá gốc: 39.000 VNĐ
Tiết kiệm 15.600
Số người đã mua 3562
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
40%
Đèn LED bulb trụ 20W - IMAX
51.200 VNĐ
Giá gốc: 86.000 VNĐ
Tiết kiệm 34.800
Số người đã mua 6589
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
41%
Đèn LED bulb trụ 10W - IMAX
39.200 VNĐ
Giá gốc: 66.000 VNĐ
Tiết kiệm 26.800
Số người đã mua 7522
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
40%
Đèn LED bulb trụ 15W - IMAX
39.000 VNĐ
Giá gốc: 65.000 VNĐ
Tiết kiệm 26.000
Số người đã mua 2350
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
40%
đèn led trụ 30W
45.000 VNĐ
Giá gốc: 75.000 VNĐ
Tiết kiệm 30.000
Số người đã mua 1256
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
45%
đèn led âm trần 9W
60.000 VNĐ
Giá gốc: 110.000 VNĐ
Tiết kiệm 50.000
Số người đã mua 1253
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
22%
Đèn LED panel tròn âm 12W MPE
209.000 VNĐ
Giá gốc: 269.000 VNĐ
Tiết kiệm 60.000
Số người đã mua 356
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
25%
Đèn Led âm trần MPE 9W
164.000 VNĐ
Giá gốc: 219.000 VNĐ
Tiết kiệm 55.000
Số người đã mua 2968
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Voucher)
Giảm
30%
Đèn LED panel tròn âm 6W MPE
119.000 VNĐ
Giá gốc: 169.000 VNĐ
Tiết kiệm 50.000
Số người đã mua 1356
Thời gian còn lại Đã hết hạn mua
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
25%
Đèn ốp nổi kingled
285.000 VNĐ
Giá gốc: 380.000 VNĐ
Tiết kiệm 95.000
Số người đã mua 153
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
25%
Đèn âm trần kingled 8W
183.750 VNĐ
Giá gốc: 245.000 VNĐ
Tiết kiệm 61.250
Số người đã mua 1326
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
25%
Đèn Downlight âm trần Kingled 8W
183.750 VNĐ
Giá gốc: 245.000 VNĐ
Tiết kiệm 61.250
Số người đã mua 564
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
30%
ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN 12w
220.000 VNĐ
Giá gốc: 315.000 VNĐ
Tiết kiệm 95.000
Số người đã mua 358
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
30%
Đèn Downlight âm trần DL-8-T120 series
108.500 VNĐ
Giá gốc: 155.000 VNĐ
Tiết kiệm 46.500
Số người đã mua 653
Thời gian còn lại
1