CHỌN DANH MỤC SẢN PHẨM

Hồ Chí Minh Chọn thành phố

HotLine : 0937.555063 - 0967.436269         

(Giao Sản Phẩm)
Đèn LED pha 10W MPE

196.000 VNĐ

Giá gốc: 282.000 VNĐ
Tiết kiệm 31%
Số người đã mua 653
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
20%
Đèn LED MPE 6W
135.000 VNĐ
Giá gốc: 169.000 VNĐ
Tiết kiệm 34.000
Số người đã mua 9689
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
25%
đèn LED MPE 9W
164.000 VNĐ
Giá gốc: 219.000 VNĐ
Tiết kiệm 55.000
Số người đã mua 5634
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
31%
đèn led bulb 20W MPE
107.000 VNĐ
Giá gốc: 154.000 VNĐ
Tiết kiệm 47.000
Số người đã mua 1635
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
40%
Đèn LED bulb trụ 5W - IMAX
23.400 VNĐ
Giá gốc: 39.000 VNĐ
Tiết kiệm 15.600
Số người đã mua 3562
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
40%
Đèn LED bulb trụ 20W - IMAX
51.200 VNĐ
Giá gốc: 86.000 VNĐ
Tiết kiệm 34.800
Số người đã mua 6589
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
41%
Đèn LED bulb trụ 10W - IMAX
39.200 VNĐ
Giá gốc: 66.000 VNĐ
Tiết kiệm 26.800
Số người đã mua 7522
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
40%
Đèn LED bulb trụ 15W - IMAX
39.000 VNĐ
Giá gốc: 65.000 VNĐ
Tiết kiệm 26.000
Số người đã mua 2350
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
40%
đèn led trụ 30W
45.000 VNĐ
Giá gốc: 75.000 VNĐ
Tiết kiệm 30.000
Số người đã mua 1256
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
45%
đèn led âm trần 9W
60.000 VNĐ
Giá gốc: 110.000 VNĐ
Tiết kiệm 50.000
Số người đã mua 1253
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
22%
Đèn LED panel tròn âm 12W MPE
209.000 VNĐ
Giá gốc: 269.000 VNĐ
Tiết kiệm 60.000
Số người đã mua 356
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
25%
Đèn Led âm trần MPE 9W
164.000 VNĐ
Giá gốc: 219.000 VNĐ
Tiết kiệm 55.000
Số người đã mua 2968
Thời gian còn lại
(Giao Voucher)
Giảm
30%
Đèn LED panel tròn âm 6W MPE
119.000 VNĐ
Giá gốc: 169.000 VNĐ
Tiết kiệm 50.000
Số người đã mua 1356
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
25%
Đèn ốp nổi kingled
285.000 VNĐ
Giá gốc: 380.000 VNĐ
Tiết kiệm 95.000
Số người đã mua 153
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
25%
Đèn âm trần kingled 8W
183.750 VNĐ
Giá gốc: 245.000 VNĐ
Tiết kiệm 61.250
Số người đã mua 1326
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
25%
Đèn Downlight âm trần Kingled 8W
183.750 VNĐ
Giá gốc: 245.000 VNĐ
Tiết kiệm 61.250
Số người đã mua 564
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
30%
ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN 12w
220.000 VNĐ
Giá gốc: 315.000 VNĐ
Tiết kiệm 95.000
Số người đã mua 358
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
30%
Đèn Downlight âm trần DL-8-T120 series
108.500 VNĐ
Giá gốc: 155.000 VNĐ
Tiết kiệm 46.500
Số người đã mua 653
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
30%
Đèn LED spot light DLR-3-T85 series
112.000 VNĐ
Giá gốc: 160.000 VNĐ
Tiết kiệm 48.000
Số người đã mua 300
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
51%
Đèn led âm trần 9W
120.000 VNĐ
Giá gốc: 245.000 VNĐ
Tiết kiệm 125.000
Số người đã mua 2564
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
50%
Đèn led âm trần siêu mỏng 6W
65.000 VNĐ
Giá gốc: 130.000 VNĐ
Tiết kiệm 65.000
Số người đã mua 1256
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
41%
Đèn bán nguyệt
100.000 VNĐ
Giá gốc: 170.000 VNĐ
Tiết kiệm 70.000
Số người đã mua 560
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
100%
Đèn LED âm trần Essential Philips 44083
0 VNĐ
Giá gốc: 199.000 VNĐ
Tiết kiệm 199.000
Số người đã mua 320
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
100%
Bóng đèn led bulb Philips 10.5w
0 VNĐ
Giá gốc: 132.000 VNĐ
Tiết kiệm 132.000
Số người đã mua 250
Thời gian còn lại
(Giao Sản Phẩm)
Giảm
20%
Bóng đèn LED Panasonic 8W chân vặn xoắn E27 LDAHV8DG4A
148.000 VNĐ
Giá gốc: 185.000 VNĐ
Tiết kiệm 37.000
Số người đã mua 1456
Thời gian còn lại
1