CHỌN DANH MỤC SẢN PHẨM

Hồ Chí Minh Chọn thành phố

HotLine : 0937.555.063         

Tuyển dụng

Công ty TNHH Đèn Led Hoàng Gia 
 
 Công ty đang mở rông một số chi nhánh mới, cần tuyển thêm 20 nhân viên phát triển thị trường

Liên hệ : 0937 555 063

Địa chỉ : 12 Quách Điêu, Bình Chánh, TP hcm

Email : denledcucre@gmail.com